IRIS OCH MORFEUS av PIERRE-NARCISSE GUÉRIN

340 kr

Regnbågens gudinna IRIS och drömmarnas gud MORFEUS målade av den franske klassicisten Pierre-Narcisse Guérin (1774-1833).

En underbart vacker och mäktig tavla från 1811 som hänger i det fantastiska Hermitage museet i Sankt Petersburg, Ryssland.

Konsttryckt på duk i jätteformatet 0,92 x 0,67 meter.

Wikipedia skriver:

Iris är i den grekiska mytologin gudarnas budbärarinna och regnbågens gudinna, enligt Hesiodos. Iris tillhör Okeanos generation och hade Thaumas till far och Elektra till mor. Iris var syster till harpyorna som sägs vara onda. Hon är med sina färger personifieringen av regnbågen och symbol för föreningen mellan Uranos och Gaia. Hon är en bevingad gudomlighet klädd i skir slöja och står i Heras tjänst som budbärare, precis som Hermes, för att transportera meddelanden eller gudinnans befallningar. Hon är Heras adoptivdotter. När hjältarna en gång slogs med harpyorna, var nordanvindens söner nära att döda dem. Då dök Iris upp och bad för deras liv och de skonades. Namnet Iris betyder regnbåge. Iris var också den som såg till att det fanns tillräckligt med vatten i molnen så att det skulle regna. Det byggdes aldrig några tempel till Iris ära, inte heller försågs hon med ett heligt djur.

Morfeus är i grekisk mytologi en bevingad sömngud och drömmarnas gud. Han är son till Hypnos (Sömnen) med vilken han ofta förväxlas. Hypnos i sin tur är tvillingbror till Thanatos, Döden. Morpheus är sonson till Nyx (Natten) Han hade tusen söner, som skulle avbilda drömmens alla ansikten.

Morfeus är mera av litterär än religiös karaktär. Uttrycket "i Morfei armar" är en poetisk omskrivning för sömn. Läkemedlet morfin har fått sitt namn efter Morpheus.