LILLE VILL-VALLAREMAN

220 kr

LILLE VILL-VALLAREMAN

Från “Sagan om de fyra Stortrollen och Lille Vill-Vallareman” av Cyrus Granér, från“Bland Tomtar och Troll” 1909.

MUSEUMSKVALITET

Konsttryck på duk i cirka storlek 0,50 x 0,50 meter.