ÄLGTJUR PORTRÄTT av BIERSTADT Älg KONSTTRYCK PÅ DUK

290 kr

Albert Bierstadt (1830-1902) var en tysk-amerikansk konstnär som tillhörde Hudson River och Rocky Mountain skolan. Han var även USA:s främste skildrare av den

amerikanska expansionen västerut.

Här är Bierstadts imponerande och mäktiga porträtt av en amerikansk älgtjur (moose).

Konsttryckt på duk i jätteformatet 0,85 x 0,70 meter.