KORP Australiska korpar

130 kr

AUSTRALISK KORP (60 x 41 cm) från den engelske zoologen John Goulds (1804-1881) fantastiska bokprojekt ”Birds of Australia” (1840-1848). De magnifika

färgplanscherna gjordes av Goulds hustru Elizabeth (född Coxen) (1804-1841), resterande av Edward Lear (1812-1888).

Storlek: 60 x 41 cm.

Konsttryckt som exakt reproduktion (nytryck) på lyxigt och tungt 200 gram/m2 konstpapper.

OBS! Angivna måtten gäller TRYCKTA BILDEN! Det tillkommer EN VIT KANT på cirka 1,5 cm runt hela bilden.