LUNNEFÅGEL TORDMULE SILLGRISSLA av Olof Gylling

120 kr

LUNNEFÅGEL TORDMULE SILLGRISSLA av Olof Gylling (1870-1929).

Storlek: 60 x 42 cm.

Konsttryckt som exakt reproduktion (nytryck) på lyxigt och tungt 200 gram/m2 konstpapper.

OBS! Angivna måtten gäller TRYCKTA BILDEN! Det tillkommer EN VIT KANT på cirka 1,5 cm runt hela bilden.

Planschverket ”NORDENS FÅGLAR” av Leonard A. Jägerskiöld och Gustaf Kolthoff med tavlor av Olof Gylling är ett standardverk inom nordisk ornitologi. Det utkom i olika upplagor och format under 20-talet och fram till 1930.

”Svensk Uppslagsbok” (Malmö, 1932) skriver om Gylling:

Gylling ägnade sig först åt apotekarebanan men arbetade samtidigt som konservator. År 1901 blev Gylling konservator vid Malmö museum och 1917 intendent vid dess naturhistoriska avdelning, vilken under hans ledning till stor del nyskapats. Som framstående djurmålare och zooplastiker med intim kännedom om naturen var Gylling ouppnådd som framställare av biologiska grupper, var främst hans stora, i Göteborgs Naturhistoriska museum uppställda dioramor vittnar. Gylling utförde även planscherna till andra upplagan av Leonard Jägerskiöld och Gustaf Kolthoffs Nordens fåglar och ett flertal bilder till svenska upplagan av Alfred Brehms Djurens liv