HÄST PORTRÄTT av JOHN ARSENIUS Konsttryck på duk

160 kr

HÄSTPORTRÄTT (1884).

Förutom hans läromästare Carl Wahlbom kunde ingen mäta sig med JOHN ARSENIUS (1818-1903) vad gäller hästmålningar. Förutom att vara en stor konstnär var Arsenius också överstelöjtnant vid Livregementets Husarer, och han blev även agré vid Konstakademien.

Konsttryck i originalformat 0,38 x 0,46 meter.