PORTRÄTT PÅ SCHÄFER HUND CHAMPION HERTHA VON EHRENGRUND av GUSTAV MUSS-ARNHOLT Konsttryck på duk

240 kr

Porträtt på championhunden Herta von Ehrengrund, målat av den amerikanske konstnären Gustav Muss-Arnolt (1858-1927).

Konsttryckt på duk i större storleken 0,43 x 0,60 meter.