LODJUR 1926 av NILS TIRÉN

300 kr

Ingen kunde fånga norra Sveriges flora och fauna som Nils Tirén (1885-1935), son av Jämtlands nationalkonstnär, Johan Tirén.

Majoriteten av Nils Tiréns konst användes som skolplanscher, och som sin fader var han därför central i arbetet med att sprida kunskap om Sveriges norra utpost bland tidens unga.

Från en skolplansch producerad cirka 1926.

Konsttryckt på duk i storlek 0,56 x 0,80 meter.