JÄGARE STÖVARE OCH RÄV av BRUNO LILJEFORS Konsttryckt på duk

230 kr

JÄGARE, STÖVARE OCH RÄV av BRUNO LILJEFORS.

Här har mästermålaren BRUNO LILJEFORS (1860-1939) skapad en dramatisk och ödesdiger ögonblicksbild. Ingen studie men
tvärt om en snabb skiss på plats - upphöjd till frusen bild anno 1893.

Konsttryckt på duk i original storlek 0,45 x 0,75 meter.